SFC KolonlarıSFC Kolonları

Supercritical  Fluid Chromatography (SFC) / SÜPERKRİTİK AKIŞKAN KROMATOGRAFİ KOLONLARI

Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonunun Avantajları

Süperkritik akışkan ekstraksiyonu sahip olduğu avantajlar nedeniyle klasik çözücü ekstraksiyon yöntemlerinin yerini almaktadır. SC akışkanlar, düşük viskoziteye ve yüksek yayınırlığa sahip olmaları nedeniyle gözenekli yapıdaki katı maddelere sıvılara oranla daha hızlı yayınabilmektedir. Yüksek yayınırlık gözenek içi kütle aktarım dirençlerini azaltmakta; ayrıca, SC akışkanların yüzey gerilimi çok düşük olduğundan, gözenekli katılara daha kolay girebilmektedir. Böylece artan kütle aktarım hızı işletme süresini azaltmakta ve klasik çözücü ekstraksiyon yöntemlerine oranla işlem daha kısa sürede gerçekleşmektedir.

Süperkritik akışkan (scf) süreçleri, bilimsel ve teknolojik açıdan hızla gelişen bir alan haline gelmiştir. Son yıllarda, bu konuyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Çözünürlüğünün ayarlanabilir olmasından dolayı, süperkritik akışkanlar (başta süperkritik karbon dioksit-scCO2 olmak üzere) ayırma ve saflaştırma, kromatografi, polimerizasyon ve fraksiyonlama, tanecik tasarımı, biyoteknoloji, yağların modifikasyonu, suların arıtılması gibi çok değişik uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kömürden kükürt giderilmesi, kağıt hamurunun işlenmesi gibi ek uygulama alanlarının dışında potansiyel uygulama alanları olarak plastiğin geri kazanılması, elyaf üretimi, ilaç empregnasyonu ve endüstriyel plastiklerden köpük eldesi gösterilebilir.

SÜPERKRİTİK AKIŞKAN KROMATOGRAFİSİ (SFC)

Süperkritik akışkanlar, ayırma ve saflaştırmanın dışında kromatografi, polimerizasyon ve polimer fraksiyonlanması, tanecik tasarımı, su arıtılması gibi çok değişik uygulamalarda da geniş bir kullanım alanına sahiptir.


SÜPERKRİTİK AKIŞKAN KROMATOGRAFİSİ SFC hem gaz, hem de sıvı kromatografisinin karakteristik özelliklerini birleştirir. Scfc ile GC ile ayrılamayan düşük uçuculuktaki bileşiklerle çalışılabilir. SFC, analitik hız ve kolon etkinliği açısından LC’ye göre daha üstündür. SFC, analiz için kullanılabildiği gibi çözünürlük ve termofiziksel özellik ölçümleri için de kullanılabilir.