Amino Asit AnalizleriAmino Asit Analizleri

EZ - Faast amino asit analiz kiti kullanılarak, 60'nin üzerindeki farklı amino asit 15 dakikada analiz edilebilmektedir. EZ-Faast ile GC/FID, GC/NPD, GC/MS, LC/MS cihazlarına 7 Dakika içinde numune hazırlayabilir, fizyolojik sıvılarda (Serum, idrar, BOS), kompleks karışımlar, gıda maddeleri, hidrolize protein içeren numunelerde bulunan amino asitler dahi direk olarak türevlendirilip saflaştırılabilir ve yüksek hassasiyette miktar tayini yapılabilmektedir. Tam olarak amino asit analizi (türevlendirme, saflaştırma, ayrıştırma ve miktar belirleme) için sadece 15 dakika yeterli olmaktadır.

  • Numune hazırlama, saflaştırma ve türevlendirme sadece 8 dakika içinde yapılabilmektedir. 
  • Hazırlanan numunenin kromatografik analizi ve sonuçları 7 dakikada alınabilmektedir. 
  • Toplam analiz zamanı (numune hazırlama süresi dahil) 15 Dakikadır. 
  • Yüksek derecede tekrarlanabilirlik (RSD 1 %) sağlamaktadır. 
  • Çok düşük konsantrasyonlardaki numuneleri ( 1 nmol /mL ) tespit edebilir. 
  • Çok farklı numunelerden analiz yapılabilir. (Serum, idrar, BOS, fermentasyon sıvıları, bira, şarap, yem, gıdalar, biyoteknolojik ürünler, hidrolize proteinler vs.)

 

SERBEST AMİNO ASİTLER: 

Serbest amino asitlerin rutin analizi genellikle; fizyolojik sıvılarda metabolik hastalıkların belirlenmesi , yem sanayi, fermentasyon sıvılarının kontrolü, temel protein araştırmaları, kalite kontrol çalışmaları, biyoteknoloji sektörlerinde kullanılmaktadır. EZ-Faast ile Amino asitleri GC veya LC/MS kullanılarak kan, plazma, idrar, beyin omurilik sıvısı, şarap, bira, protein içeren besinler vb. ürünlerde amino asit miktarı belirlenebilmektedir. 

Kompleks karışımlarda bulunan impüriteler(karbonhidratlar, lipidler, vb.maddeler ) zayıf kromatografik sonuçlara sebeb olduğundan klasik yöntemlerle ayrımı tam olmayabilmektedir. EZ-Faast ile 7 dakika içinde numune içeriğindeki gereksiz karışımlar uzaklaştırılmaktadır. 

Bu işlem sonrası amino asitler yüksek hassasiyette türevlendirilip saf hale dönüşür ve enjeksiyona hazır hale gelir. Enjeksiyon öncesi numune hazırlama işleminin basit olması sebebiyle çok sayıdaki numunedeki aminoasit oranı yüksek hassasiyette, ucuz ve çabuk bir şekilde belirlenebilmektedir.

 

HİDROLİZE EDİLMİŞ PEPTİD VE PROTEİNLER: 
Doğal ve sentetik proteinler ile ilgili araştırmaların ve bilimsel çalışmaların yapıldığı üniversite ve laboratuvarlarda, maddelerin içindeki amino asit kompozisyonu EZ-Faast kullanılarak hızlı, kolay ve ucuz şekilde yapılabilmektedir. Ürünlerdeki Peptid bağlarının hidrolize edilmesi ile serbest kalan aminoasitlerin bileşimi ve miktarı kolaylıkla belirlenebilmektedir.

 

METOD: 
Oda sıcaklığında çok kısa sürede saflaştırılıp türevlenen amino asitler kararlı bir yapıya geçerler. Solid Phase Extraction (SPE) uçları kullanılarak numune sınırlaması olmadan amino asitlerin kompleks karışım içinde bulunan protein, üre, karbonhidrat, lipid ve benzeri diğer maddelerden ayrılması sağlanır. 7 dakika içinde amino ve karboksil grupları türevlendirilerek saf bir halde kararlı yapıya geçer. Bu kararlı yapı sayesinde analiz sonucunda elde edilen piklerin absorbansı yüksektir ve iyi bir ayrım sağlanmaktadır. EZ-Faast amino asitleri, 1n/mol miktarına kadar tespit edebilir ve türevlenmiş haldeki numuneler oda sıcaklığında 1 günden fazla , +4 derecelik soğuk dolapta ise birkaç gün stabil halde kalabilmektedir.

 

KİT İÇERİĞİ:

1. Amino asit standartları 
2. Saflaştırma, yıkama ve türevlendirme reaktifleri 
3. Saflaştırma reaksiyonu için kullanılan 384 adet SPE uçları 
4. Numune hazırlama sırasında kullanılan 400 adet cam vial ve numune şişeleri 
5. SPE ile numune çekmek için kullanılan 0,6 ml ve 1,5 ml'lik şırıngalar 
6. Amino asit ayrımı için kullanılan özel, Gaz kromatografisi veya likit kromatografi kolonu 
7. Organik reaktifler için kullanılan özel cam mikrodispenser. 
8. Numune hazırlamada kullanılan vial'lerin durması için plate.

 

DİĞER ÖZELLİKLER:

- 1 Adet EZ-Faast kiti ile 384 farklı numune analiz edilebilmektedir. 

- Kit ile beraber verilen özel gaz veya likit kromatografi kolonları, 384 farklı analiz boyunca kullanılabilir. En iyi analiz sonucu için her yeni kitte kolonların yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir. 

- EZ-Faast standartlarının ve reaktiflerinin raf ömrü 12 ay'dır. Bazı reaktifler soğuk dolapta saklanmalıdır.