HakkımızdaGrup firmamız AYES in temel iştirak konusu temsilciliğini yaptığı üretici firmaların analiz cihazlarının satışını yapmak, kurulum, montaj ve teslimatlarını gerçekleştirmek, kullanıcı eğitimlerini vererek, satış sonrası destek sağlamaktır. Analitik, Enerji, Çevre ve Destek departmanları ile bu hizmetler en sağlıklı şekilde üretilir. İstanbul ofisinin yanı sıra sahip olduğu bayi ağı ile kullanıcılara yakın olmak ve bu sayede kısa sürede hizmetin ihtiyaç sahiplerine sağlanması hedeflenmiştir.

 

Ayesteknoloji sektördeki  tecrübesini  ihtiyaç  sahipleriyle  paylaşarak,  ülkemize  doğru  teknolojilerin  getirilmesini  kendisine  “misyon”  edinmiştir.  Bu  kapsamda  sektör  ile  ilgili  kendisine  gelen  her  ihtiyacı  her  hangi  bir  menfaat  beklemeden  ciddiyetle  değerlendirerek  doğru  tavsiyelerle  bu  amacına  hizmet  eder.

 

Satış öncesinde ihtiyacın tam olarak belirlenmesi alternatifler arasından en ekonomik çözümün bulunmasına yardımcı olur. Doğru cihaz konfigürasyonunun seçimi yine en ekonomik olacak şekilde cihazların uzun yıllar boyunca işletilmesinin garantisidir.

 

Ayesteknoloji  “marketing” politikası “mutlu kullanıcılar” üzerine inşa edilmiştir. Kullanıcılarımızla olan ilişkilerimiz uzun soluklu “ortaklık” esasına dayalıdır. Ortaklığımız iletişimin kurulduğu ilk günden itibaren başlayıp uygun çözümün üretilmesi ile devam eder. Sistemlerin montajının tamamlanmasıyla başlayan “Kullanım Süreci” ortaklığın son bulduğu bir aşama değil, ortaklığın daha yakından sürdürüldüğü “destek” aşamasıdır.  Bu aşamada, verilen sözlerin tutulması, taahhütlerin yerine getirilmesi, uygulama desteğinin, koruyucu bakım ve gerekliyse onarımın, paralelinde uygun ve ekonomik sarf ve yedek parça gereksinimlerinin KISA sürede sağlanması “mutlu kullanıcılar” yaratılmasının temel gerekleridir.

 

Ayesteknoloji yönetim yapılanmasını ve personel seçimini “mutlu kullanıcılar” politikasına uygun olarak gerçekleştirmiştir.İstanbul ofisinin yanı sıra farklı bölgelerdeki bayi yapılanması ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede hizmetin götürülmesini amaçlar. Tecrübeli teknik kadrosu yurtdışı ve içi eğitimler ile bilgi ve becerilerini sürekli artıran, bu sayede ihtiyaç sahiplerine beklenen desteği sağlayabilen uzmanlardır. 

 

Ayesdestek satış projelerinin sonlanmasıyla devreye giren bir grubumuz değildir. Projenin ilk aşamasından yani ihtiyacın en uygun şekilde belirlenme aşamasından başlayarak proje içerisinde bulunur. Bu sayede satış projesinin sonlanmasıyla başlayan “destek” aşamasında, ihtiyaç sahibinin gereksinimlerine tam cevap verebilir.

 

Tecrübe uzun sürede elde edilen, çok çalışma gerektiren ve paylaşılması genellikle zor olan bir özelliktir. Ayesanalitik sektördeki tecrübesini ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak, ülkemize doğru teknolojilerin getirilmesini kendisine “misyon” edinmiştir. Bu kapsamda sektör ile ilgili kendisine gelen her ihtiyacı her hangi bir menfaat beklemeden ciddiyetle değerlendirerek doğru tavsiyelerle bu misyonuna hizmet eder.

 

Ayesenerji; Yenilenebilir  Enerji  Sektöründe  çalışan  araştırmacı,  üretici,  yatırımcı  ve  fikir  insanlarına  en  son  teknolojik  çözümleri  sunan,  uzman  personeli  ile  yurtiçi  ve  dışı  ortak,  yatırımcı,  üretici  ve  alt  yüklenicileri  ile  projeler  sürdüren  departmanımızdır.

Ayesenerji Hizmetleri;

 •          ARGE  laboratuarlarının  kurulması
 •          Yenilebilir  Enerji  Sistemlerinin  Üretiminde  kullanılan  tezgâh  ve  sistemlerinin  temin edilmesi
 •          Yenilebilir  Enerji  Sistemlerinin  ve  Bileşenlerinin  tedarik  edilmesi.
 •          İleri  Enerji  Sistemlerinin  bir  yada  bir  kaçı  ile  TEMİZ  ENERJİ  sistemlerinin  kurulması  ve  işletilmesi.
 •          Enerji  Verimliliği  ve  Tasarrufu  konusunda  hizmet  sağlanması
 •          Projelendirme  ve  Danışmanlık  hizmetlerinin  verilmesi

Ayesenerji ürün  ve  hizmet  verdiği  İleri  Enerji  Sistemleri;

 •          Hidrojen  Enerjisi  ve  Yakıt  Pillleri
 •          Rüzgar  Enerjisi
 •          Güneş  enerjisi
 •          Su  Enerjisi
 •          Jeotermal  Enerji
 •          Hidroenerji
 •          Biokütle
 •          Kojenerasyon 

Ayrıca,  toplum  bilincinin  en  sağlıklı  şekilde  oluşabilmesi  için  eğitimin  her  aşamasında konuyla  ilgili  detayları  öğrencilere  tam  ve  eksiksiz  olarak  kavramalarını  sağlamak üzere  tarafımızdan  Temel  ve  İleri  Düzeyde  Yenilenebilir  Enerji  Sistemleri  Eğitim  Kitleri ve Deney Düzeneklerini de temin edilmektedir. Ayesenerji akademik  ve  pratik  tecrübeye  sahip  uzman  bir  kadroya  sahiptir.  Ülkemizde  pek  çok  kurum,  kuruluş  ve  üniversitede  çeşitli  vesilelerle  seminerler  düzenlemiş,  bilgi  birikimini  karşılık  beklemeden  aktarmış  ve  aktarmaya  da  devam  etmektedir.  Yurtiçi  ve  dışı  ortakları  ile  projeler  sürdürmektedir.  Bilgi  ve  teknik  becerisi  o kadar  ileri  düzeye  erişmiştir  ki  ABD’de  üretim  yapan  bazı  firmaların  Avrupa  Teknik  Ofisi  olmuştur. 

 

Ayesçevre Çevre  ve  Doğal  Kaynakların  Koruması  konusunda  anahtar  teslimi  çözümler  üreten,  ölçüm  ve  test  amaçlı  sabit  ve  mobil  sistemler  ve  bunların  bileşenlerini  tedarik  eden,  destek  ve  danışmanlık  hizmeti  sağlayan  departmanımızdır. Departman  yönetici  ve  personeli  farklı  üreticilere  ait  sistemler  ile,  farlı  gereksinimlere  cevap  verecek  sistemlerin  entegrasyonunda  tecrübe  sahibidirler.  Bu  tecrübenin  AyesAnalitik  bünyesinde  eş  zamanlı  olarak  kazanılan  laboratuar  analiz  cihazları  kurulum,  işletim  ve  destek  tecrübesi  ile  bütünleşmesi,  AyesÇevre  departmanımızı  farklı  bir  noktaya  getirmektedir.

 

AYES TEKNOLOJİ vizyonunda yeralan hedeflerine ulaşırken yürüdüğü yolda değerlerine sadık kalacaktır.
Group bünyesindeki her çalışan ve departman başarı için omuz omuza çalışacak, topluma ve çevreye saygılı davranarak, ülkesinin değerlerini ve çıkarlarını her zaman ön planda tutacaktır.